Masia de Cal Conde (jardins) – 2018

FINAL DE CURS
Combo Dissabte 9 de juny a les 19h.
Combo C. Mossèn Cinto Verdaguer, 16
Cor Infantil
Cor Gospel
Orquestra de Cambra
Cor sensibiltitzaió
Cabrera de mar

#
Escola de Música de Cabrera de Mar
L’escola de Música de Cabrera de Mar, acull tots aquells que tenen ganes de fer música, necessitat d’aprendre’n i de divertir-se creixent amb aquest aprenentage. Des del 2008 ha anat eixamplant-se en nombre de professors i d’alumnes des dels 4 anys fins adults, seguint programes adaptats al tipus de perfil d’alumne: bàsic o lliure.
La formació bàsica inclou el llenguatge musical, l’instrument, el cant coral i el conjunt instrumental, amb la qual preparació, alguns alumnes han entrat al grau professional.
Al llarg del curs es realitzen mostres musicals, audicions, cantata i concerts: Santa Cecília, Nadal, Setmana Santa, Sant Jordi, Final de curs (Juny). També es participa en els actes populars organitzats per entitats de la població

IMG_5293
Masia de Cal Conde (jardins)
Masia documentada des de 1231 tot i que el seu origen és anterior, quan era coneguda com la “Casa de Cabrera” i hi residia Guadall de Sant Vicenç (1924), un dels fundadors de la nissaga. Ha estat coneguda amb diversos noms: al segle XVI era can Ros i al XVII can Dalmases. Sembla que fou Pau Dalmases i Ros qui va reconstruir la casa, que una façana duu gravada la data de 1676. Va tornar a ser reformada i ampliada a mitjan segle XVIII. El 1924 va ser adquirida pel comte de Vilardaga, d’on prové l’actual renom.
L’edifici és un magnífic casal siscentista amb portal adovellat i obertures de llinda recta emmarcades amb grans carreus de granit.