Estudi General Lul·lià – 2018

 

RODA-SONS

Coral  Dissabte 9 de juny a les 18h.
Piano Sol C. Sant Roc, 4
Duet Guitarres
Petita Formació Instrumental
 Palma de Mallorca

NOM ESCOLA
Escola de Música Ireneu Segarra
Músics i professors mallorquins coneixedors del mètode Ireneu Segarra i desitjosos d’experimentar-lo amb infants i grans de la nostra terra, impulsaren la creació de l’escola de música, a la imatge de les que ja existien a Catalunya.
Així es començaren les activitats en el curs 1982/1983, partint dels cursos introductoris, amb el projecte d’anar implantant progressivament els nivells superiors.
La idea principal del mètode és la de facilitar a tothom l’adquisició del llenguatge musical adaptat a cada edat, el qual inclou l’aprenentatge de les primeres nocions de relacions del sons fins al coneixement de la gran literatura musical, passant per l’estudi minuciós de la cançó popular catalana, en la qual es basa i s’articula el mètode.
Si alguna originalitat pot tenir el mètode és la de l’audàcia de posar en mans dels més joves, i també dels grans, uns elements dels quals només es poden servir músics amb veritables qualitats.


Estudi General Lul·lià
L’Estudi General Lul·lià es remunta l’any 1483, en què fou creada “La Real i Pontifícia Universitat Literària i Lul·liana de Mallorca” pel rei “Fernando El Católico”, donant regularment graus de Teologia, Art, Dret i Medicina.
L’any 1950 es constitueix un Patronat per reconstruir l’edifici, varen començar les obres que s’aturaren per falta de recursos econòmics l’any 1953. L’ajut de la “Fundación Juan March” l’any 1963 va permetre reprendre les obres fins a la finalització de l’edifici.