Auditori de Sant Martí – 2018

Petits Grans Músics
Combo 1B Dissabte 9 de juny a les 18h.
Combo 1C Pl. Angeleta Ferrer 2
Combo 1A
Combo 2A
Combo 2B
Combo 2C
Combo 2D
Combo 2C
Combo 3A
Combo 3B
Combo 4A
Combo Pas de Grau
Combo Mitja 2
Combo Mitja 3
Combo Mitja 4
Combo Vent  Metro:L1, L2 i L3
Bus:33, 67 i 118

#
Escola de Música Allegretto
La formació acadèmica que l’escola de Música Allegretto, tant a Gràcia com a Poblenou, pretén donar al seu alumnat, és una bona base d’aprenentatges assolits d’una manera entenedora i raonada. La correcta formació afectiva de la sensibilització  musical i la seva pràctica permetran gaudir tant de l’audició com de la interpretació-composició.Aquests aspectes contribuiran a accedir a l’entorn musical i social adult amb una bona preparació en tots sentits.La nostra metodologia es basa en un treball acadèmic raonable i en una avaluació quadrimestral dirigida a orientada a millorar els objectius acadèmics mitjançant un tractament personalitzat.”

IMG_5293
Auditori de Sant Martí
L’Auditori de Sant Martí de Provençals és un equipament cultural que té com a objectiu potenciar i dinamitzar l’activitat cultural del districte de Sant Martí i de la ciutat de Barcelona. L’espai acull una programació estable de música, arts escèniques i cinema, amb una especial sensibilitat pel públic jove i familiar.