Carrer Ciutat de Lleida – 2018

EL COMBO SURT AL CARRER!
Combo de Música Moderna de l´EMMM Dissabte 9 de juny a les 18h
C. Ciutat de Lleida
Mollerussa

#
Escola Municipal de Música de Mollerussa
La música contribueix al lliure desenvolupament de la personalitat. La sensibilitat musical i l’expressió musical engrandeixen la facultat de l’individu de conèixer-se a sí mateix i comprendre millor el món que l’envolta. Fer música cultiva el comportament social de l’individu i l’aptitud de comunicar-se amb els altres.La pràctica de la música perfecciona facultats importants de l’individu, de les quals se’n podrà beneficiar en un altre context, per exemple en la seva vida professional: la concentració, la perseverança i la motivació, la creativitat, la capacitat d’expressar-se i comunicar-se amb els altres, el comportament en societat i l’esperit d’equip.El nostre objectiu principal és fomentar des de la infància l’interès envers la música, procurant una formació a nivell tècnic i artístic, teòrica i pràctica, que permeti gaudir de la pràctica individual i de conjunt, impartint ensenyaments musicals de nivell Inicial, Elemental, Professional, aula d´adults i d´educació especial amb 19 especialitats instrumentals.

Paral·lelament a la seva tasca formativa, l’EMMM vol tenir una activa implicació en la vida social i cultural ciutadana, i una projecció com a eina al servei de la difusió de la cultura musical en el seu territori.


IMG_5293
Ajuntament
És un edifici públic amb les funcions pròpies de la Casa de la Vila, de construcció sòlida que mostra, en la façana principal que dóna a la plaça, composició simètrica de plans. Aquesta façana s’aixeca sobre una porxada de set arcades de mig punt, damunt la qual hi ha tres pisos. En els laterals, a banda i banda, s’aixeca una quarta planta a tall de torre amb teulada a quatre vessants.Actualment, a l’edifici hi trobem la seu de l’Ajuntament de Mollerussa, així com la comissaria de la Policia Local.El projecte de construcció és encarregat al arquitecte Manuel Cases Lamolla.